• open panel
  • Home
  • Pomiary i badania akustyczne

Pomiary i badania akustyczne

Producenci maszyn przemysłowych zobligowani są umieścić w ich charakterystyce wielkości, dzięki którym możliwa będzie ocena instalacji pod kątem emitowania hałasu w warunkach pracy. W tym celu niezbędne są m.in. pomiary mocy akustycznej. Badania głośności urządzeń wykonywane są ponadto na potrzeby procesów inwestycyjnych, by ocenić stopień oddziaływania maszyn na środowisko istniejących instalacji. Konieczne są także w przypadku atestacji maszyn.

Akredytowane pomiary hałasu są badaniami głośności urządzeń wykonywanymi w oparciu o normy PN-EN ISO 3744:2011 oraz PN-EN ISO 3746:2011 różniące się wielkością odchylenia standardowego odtwarzalności.

PN-EN ISO 3744:2011

Odpowiada klasie dokładności 2. Założenia normy spełnia metoda techniczna. Pomiary akustyczne polegają w tym przypadku na wyznaczeniu poziomu głośności urządzeń poprzez określenie poziomu ciśnienia akustycznego. Badania hałasu urządzeń wykonuje się w warunkach podobnych do warunków panujących w polu w jednorodnym, izotropowym ośrodku w półprzestrzeni nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Metoda pozwala uzyskać informacje niezbędne m.in. do wyeliminowania zbyt wysokich dźwięków.

Akredytowane pomiary hałasu odpowiadające tej klasie wykonywane są przy pomocy miernika poziomu dźwięku klasy dokładności 1 bądź też miernika całkującego klasy dokładności 1 spełniających założenia normy IEC 651 bądź IEC 804. Metoda pasm oktawowych, 1/3 oktawowych lub węższych wymaga filtrów odpowiadających normie IEC 1260.

PN-EN ISO 3746:2011

Odpowiada klasie dokładności 3. Aby spełnić założenia tego standardu wystarczy zastosować metodę orientacyjną – badanie akustyczne, w którym głośność urządzeń także wyznaczana jest przez określenie poziomu ciśnienia, jednak z wykorzystaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Pomiary mocy akustycznej z wykorzystaniem tej metody wykonuje się na miejscu.

Metoda orientacyjna jest stosunkowo szybka. W jej przypadku badanie mocy akustycznej wykonuje się miernikami poziomu dźwięku bądź natężenia dźwięku, które spełniają wymagania przynajmniej dla klasy dokładności 2 – IEC 651 lub IEC 1043.

Przy wykonywaniu badań hałasu urządzeń zaleca się wykorzystanie metody technicznej odpowiadającej klasie dokładności 2.

© 2017 Laboratorium Akustyki Przemysłowej, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, tel.: 586296480, e-mail: klimawent-lab@klimawent.com.pl